De start

Op 23 maart 2023 is na een periode van voorbereiding de Vechtse Roeivereniging Zuilen (VRVZ) officieel opgericht. Initiatiefnemer was de heer Cor Scheffers, enthousiast promotor van de roeisport, die constateerde dat Utrecht met de Vecht als mooi roeiwater een unieke kans kan bieden aan mensen om de roeisport beoefenen.

Bestuur

Het eerste bestuur van de roeivereniging bestaat uit Bert Appeldoorn (voorzitter), Ruud van Ginkel (secretaris) en Cor Scheffers (penningmeester). Alle drie hebben zij ruim ervaring in de roeisport en zijn zij aangesloten bij diverse roeiverengingen in het land en de stad Utrecht.

Schakel

Met de oprichting van deze roeivereniging ontstaat een bijzondere schakel van verenigingen over Utrechtse wateren. In de stad binnen de sluizen van de gemeente zijn de grote verenigingen, de burgerverenging Viking en de studentenverengingen Orca en Triton. Ten zuiden van de sluizen is in Nieuwegein de roeivereniging De Doorslag. Noordelijk na de Weerdsluis is dan de roeiverenging Zuilen, gevolgd door het Galjoen in Breukelen, in Weesp de vereniging met die naam en in Muiden tot slot de Kon.  Roei- en Zeilvereniging.

Een bijzondere schakel!

Zuilen

Zuilen is een logische locatie, maar Zuilen biedt ook historie. 70 jaar geleden, in 1953 is de gemeente Zuilen opgeheven. Een groot deel ging naar Utrecht en een deel ging naar Maarssen (nu Stichtse Vecht). Zuilen kende grote belangrijke bedrijven, zoals Werkspoor en Demka. Bijzonder is dat in 1921 door de personeelsvereniging van Werkspoor de vereniging All Round werd opgericht voor Alzijdige Sportbeoefening met de afdelingen atletiek, voetbal, boksen, gymnastiek (dames en heren), roeien, zwemmen en kamperen. Of het tot roeien is gekomen, is niet bekend.

Doel

Het doel is te komen tot een vereniging, waar jong en oud plezier gaan beleven van het roeien.

Sporten is belangrijk voor gezondheid en sociale contacten. Roeien is daar bij uitstek geschikt voor en kan tot op hoge leeftijd worden beoefend.

Verenigingsuitingen

De VRVZ kiest voor haar uitingen zoals logo, clubtenue en bladen van de riemen zoveel als mogelijk aansluiting bij de historie van Zuilen.